Qin, Yusu, Shujuan Gao, Yu Zhang, Linsong Shi, Chen Huang, Wanling Bao, Chongchuan Peng, and Xue Zhang. 2023. “Implications of Positive Psychology in Community Service Guidance Practice: A Group Intervention for Community Children”. International Journal of Educational Studies 6 (2):19-25. https://doi.org/10.53935/2641533x.v6i2.257.